KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY

zdaj maturę razem z nami

 1. Portrety literackie [bohater ? problem [od Karusi do Jacka Soplicy]]
 2. Kobieta i jej życie ? problemy w literaturze wybranych epok
 3. Społecznicy w utworach S. Żeromskiego
 4. Bohater literacki B. Prusa i E. Orzeszkowej ? pokolenie postyczniowe
 5. Problemy moralne i etyczne
 6. Od Antygony poprzez utwory różnych epok
 7. Wyobrażenia o problemie winy i kary
 8. Moralne doświadczenia pokolenia Kolumbów [twórczość T. Borowskiego, Baczyńskiego i Różewicza]
 9. Problemy i potrzeby człowieka naszych czasów w literaturze
 10. Postawy ludzkie ? obowiązek walki ze złem a pokusy życia
 11. Człowiek i jego związek z naturą i społeczeństwem [E. Orzeszkowa, W. Reymont]
 12. Dramatyczne spotkanie człowieka z rzeczywistością w literaturze współczesnej i 20-lecia międzywojennego. Patriotyzm Polaków ? mit czy cecha narodowa? ? na wybranych przykładach literackich różnych epok
 13. Problemy narodowe i społeczne
 14. Koncepcja postawy obywatelskiej ? w literaturze polskiej okresu oświecenia, romantyzmu, pozytywizmu
 15. Motywy literackie w literaturze polskiej [motyw władzy, buntu, przyrody ojczystej]
 16. Topos domu rodziny, ojczyzny
 17. Symbolika tańca w literaturze polskiej
 18. Wieś jako temat w literaturze polskiej
 19. Wybitni pisarze i wybitne dzieła:
 20. S. Wyspiański ? Wesele ? model dramatu młodopolskiego
 21. B. Prus ? Lalka ? dzieło dla Polski realistycznej
 22. St. Żeromski ? Ludzie bezdomni, Przedwiośnie
 23. Z. Nałkowska ? Granica ? tytuły i oddane idee powieści
 24. T. Różewicz i St. Mrożek ? dramaty jako świadectwo przeżyć niepokojów społeczeństwa
 25. Przykład nowatorskich rozwiązań artystycznych
 26. Jak analizujemy tekst liryczny? ? praktyczny sposób analizy 1-2 utworów
 27. Przypomnienie pojęć do analizy tekstów lirycznych
Rozprawka ? pisanie wypowiedzi pisemnej na wybrany temat:
- fazy pracy nad rozprawką
- cechy rozprawki
- schemat kompozycyjny
Rozwiązywanie arkusza maturalnego i poprawa